DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvod: Substantiva v díle V.Holana

Nebudu se Vás ptát, kolik je adjektiv/ v Božské komedii, proč měl Ramses padesát devět dcer/ nebo proč bylo zrovna padesát synů trojského krále Priama,/ ale přišla jste tam/ ještě dřív než napadl sníh?

                                                                                                    (Vladimír Holan: Noc s Ofélií; VIII: 173)

 

Na těchto stránkách jsou v elektronické podobě zpřístupněny rejstřík substantiv, frekvenční slovník substantiv a některé další přehledy a statistiky k dílu Vladimíra Holana zpracované v rámci diplomové práce na FF UK s názvem "Substantiva v díle Vladimíra Holana" (2007).

Michal Trunečka