DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Zkratky k rejstříku substantiv

Vysvětlení a zkratky k rejstříku

Zkratky

a) Zkratky názvů děl

 

dílo

 

zkratka

 

 

dílo

 

zkratka

Blouznivý vějíř

01 BV

 

Sbohem

27 Sb

Triumf smrti

02 TS

 

Óda na radost

28 OR

Kolury

03 Ko

 

Nokturno

29 No

Vanutí

04 Va

 

Pršelo

30 Pr

Torzo

05 To

 

Zuzana v lázni

31 ZL

Oblouk

O6 Ob

 

Martin z Orle, řečený Suchoruký

32 MO

Kameni, přicházíš…

07 KP

 

Smrt si jde pro básníka

32 SJ

Odpověď Francii

08 OF

 

Dopis

34 Do

Září 1938

09 Z38

 

Mozartiana (II. cyklus)

35 Mo

Lemuria

10 Le

 

Mozartiana (I. cyklus)

35 M1

Zpěv tříkrálový

11 ZT

 

Mozartiana (oba cykly)

35 MM

Sen

12 Se

 

Strach

36 St

Záhřmotí

13 Za

 

Víno

37 Ví

Chór

14 Ch

 

Bajaja (včetně ZD)

38 Ba

První testament

15 PT

 

Bajaja

38 B1

Terezka Planetová

16 TP

 

Z dětského světa

39 ZD

Bez názvu

17 BN

 

Útěk do Egypta

40 UE

Cesta mraku

18 CM

 

Příběhy

40 Př

Hadry, kosti, kůže

19 HK

 

Bolest

41 Bo

Dík Sovětskému svazu

20 DS

 

Noc s Hamletem

42 NH

Panichyda

21 Pa

 

Toskána

43 To

Rudoarmějci

22 Ru

 

Na sotnách

44 NS

Tobě

23 To

 

Asklépiovi kohouta

45 AK

Návrat

24 Na

 

Předposlední

46 Pr

Na postupu

25 NP

 

Noc s Ofélií

47 NO

Prostě

26 Pro

 

Sbohem?

48 Sb

 
 
b) Zkratky statistických údajů – první řádek záhlaví rejstříku

 

statistický údaj

 

zkratka

absolutní frekvence

FA

distribuce ve sbírkách

DS

distribuce v básních

DB

relativní frekvence

FR

disperze

D

pořadí dle klesající absolutní frekvence

PFA

lexém

L

 
 
c) Zkratky údajů umožňujících identifikaci míst výskytu – druhý řádek záhlaví rejstříku

identifikační údaj

zkratka

lexém (konkrétní podoba)

L

sbírka

Sb

svazek Spisů Vladimíra Holana

Sv

strana

Str

verš[1]

Vs

pořadí básně ve sbírce[2]

ČB

zvláštní segment díla

Sg

gramtické číslo užitého tvaru

Č

 
 
d) Zkratky druhů segmentů díla

druh segmentu díla

zkratka

název díla

1,10

podtitul - žánrové zařazení díla

1,15

dedikace díla

1,20

motto díla

1,30

autor motta díla

1,35

datace díla

1,40

autorská poznámka k dílu

1,60

název části díla (oddíl)

2,10

motto části díla

2,30

autor motta části díla

2,35

název básně

5,10

dedikace básně

5,20

motto básně

5,30

autor motta básně

5,35

datace básně

5,40

poznámka pod čarou

5,70

název dílčí části básně

6,10

 


[1]
V jednotlivých básních v rámci básnických sbírek se jedná o číslo verše v básni, přičemž jako samostatný „verš“ byly pro tento účel započítány i název básně, případné dedikace a motto. U delších skladeb s pevnou strofikou (Zpěv tříkrálový, Sen, Terezka Planetová, Cesta mraku, Dík Sovětskému svazu a Panichyda) udává  rejstřík číslo verše v příslušné strofě (ta je identifikovatelná pomocí údaje „číslo básně“.) U prózy Lemuria je udáváno číslo řádku ve Spisech, přičemž každá stránka je číslována samostatně. U skladeb, které nejsou psány v pravidelných slokách, byly průběžně číslovány jednotlivé verše.

[2]V případech básnických skladeb s pevnou strofikou se jedná o číslo příslušné sloky, pokud je navíc příslušná báseň členěna na dílčí části (Panichyda) identifikuje celé číslo část básně, číslo za desetinnou čárkou pak číslo sloky. Desetinná místa rovněž umožňují identifikovat nižší kompoziční části v Lemurii (vedle tři „hlavních“ částí a „úvodu“).

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz